Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Jak działamy

Czym się zajmujemy?

Głównym przedmiotem działalności Car-Portu jest organizacja i prowadzenie aukcji samochodowych.

 

Gdzie działamy?

Jako portal aukcyjny działamy w Internecie. Jako Pierwsze Polskie Centrum Remarketingu prowadzimy naszą działalność w Baranowie k.Poznania w nowoczesnych obiektach, które wraz z infrastrukturą (hale, tereny ekspozycyjne, parkingi) położone są na obszarze o pow. 35000 m2. 

Dysponujemy także oddziałami umożliwiającymi przechowanie i obsługę aut w Warszawie i w Mysłowicach na Śląsku.

Ważne! Pojazdy będące przedmiotem aukcji nie muszą znajdować się w siedzibie Spółki – dopuszcza się licytację pojazdów znajdujących się u dostawcy.

 

Jak działamy:

Procedura przygotowania aukcji (na żywo oraz internetowej) przebiega następująco:

- transport pojazdów na parking spółki: Baranowo k.Poznania, Warszawa, Mysłowice (opcjonalnie),

- przygotowanie pojazdów do aukcji (mycie, oceny techniczne wykonywane przez rzeczoznawców),

- udostępnienie placu z pojazdami uczestnikom aukcji (oględziny, wybór - opcjonalnie),

- rejestracja uczestników - www.car-port.pl,

- aukcja pojazdów - www.car-port.pl,

- formalności (umowy, faktury, płatności),

- wydania pojazdów.

 

Jak opisujemy pojazdy?

Oceny techniczne przygotowywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych rzeczoznawców (np. DEKRA, PZM, SGS), będących w całym procesie sprzedaży tzw. zaufaną trzecią stroną - nie powiązaną ani z dostawcą ani z domem aukcyjnym. Element ten jest niezwykle istotny dla uczestników aukcji, zwłaszcza dla uczestników aukcji internetowych. Takie rozwiązanie pozwala na dokładne zapoznanie się z faktycznym stanem oferowanych przez nas pojazdów, bez konieczności tracenia cennego czasu i ponoszenia kosztów związanych z samodzielnymi oględzinami pojazdów w miejscu ich postoju.

Gwarantujemy zgodność opisów technicznych aut ze stanem faktycznym – każda reklamacja dotycząca niezgodności opisu dostępnego w naszym systemie aukcyjnym będzie rozpatrywana indywidualnie. W przypadku braku zgodności nie wynikającej ze standardowego normatywnego zużycia Spółka udzieli pomocy uczestnikowi w zwrocie zakupionego pojazdu do dostawcy.

 

Kogo zapraszamy do zakupów?

Uczestnikiem aukcji organizowanych przez Car-Port generalnie może być każdy – mogą to być zarówno osoby fizyczne, zwykłe podmioty gospodarcze jak i podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się obrotem pojazdami, w tym komisy samochodowe, dilerzy, banki, firmy leasingowe itp.

 

Jak dzielimy aukcje?

Należy zaznaczyć, że aukcje w zależności od grupy docelowej podzielone są na różne typy, np:

- detaliczne – dla wszystkich,

- hurtowe – wyłącznie dla podmiotów gospodarczych posiadających w dokumentach rejestrowych wpis o prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży pojazdów,

- pracownicze - wyłącznie dla pracowników Dostawcy.

Decyzję o grupie docelowej uczestników aukcji pozostawiamy w gestii dostawcy pojazdów.

System aukcyjny ogranicza widok listy pojazdów na aukcji w zależności od poziomu dostępu zarejestrowanego uczestnika, dzięki czemu Car-Port może prowadzić równolegle kilka aukcji dla różnych grup uczestników na raz.

 

Co oferujemy dodatkowo nabywcom?

Zainteresowani mogą uzyskać pomoc w finansowaniu (kredyt, leasing). Ponadto na miejscu można ubezpieczyć zakupiony pojazd, zlecić wykonanie napraw, montażu wyposażenia i akcesoriów, jego transport itp.

Co oferujemy naszym nabywcom?

Zapraszamy po więdej szczegółów do zakładki O nas i Regulaminu Aukcji.

 

Co oferujemy naszym dostawcom?

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym po numerem: 618 901 906.


Powered by CARPORT